Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Elmalı Belediyesi'nden Büyüksöğle'de Taşınmazların Satımı

İlçenin Büyüksöğle Mahallesinde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle satılacaktır. Buna göre ;

18 Nisan 2016 13:12
Yorum Sayısı :0  

1- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan 105 ada 3 parsel  616,41 m² miktarlı arsa  vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli 6.165,00 TL , geçici teminatı  185,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:05 de,
2- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi  mevkiinde bulunan 105 ada 4 parsel  622,00 m² miktarlı arsa  vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  6.220,00 TL, geçici teminatı  187,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:10 da,
3- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi   mevkiinde bulunan 105 ada 5 parsel 680,18 m² miktarlı arsa   vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  6.810,00 TL, geçici teminatı 205,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:15 de
4- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi  mevkiinde bulunan 105 ada 7 parsel 598,66 m² miktarlı arsa   vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  5.990,00 TL, geçici teminatı  180,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:20 de,
5- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi  mevkiinde bulunan 107 ada 1  parsel 710,64 m² miktarlı arsa   vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  7.110,00 TL, geçici teminatı  214,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:25 de,
6- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi   mevkiinde bulunan 107 ada 10 parsel  707,00 m² miktarlı arsa   vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  7.070,00 TL, geçici teminatı 213,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:30 da,
7- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi  mevkiinde bulunan 108 ada 1 parsel  667,72 m² miktarlı arsa   vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  6.680,00 TL, geçici teminatı  201,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:35 de,
8- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi  mevkiinde bulunan 108 ada 2 parsel  666,00 m² miktarlı arsa  vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  6.660,00 TL, geçici teminatı  200,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:40 da,
9- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan 111 ada 2 parsel  688,45 m² miktarlı arsa  vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  6.890,00 TL, geçici teminatı 207,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:45 de,
10- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan 115 ada 1 parsel  532,00 m² miktarlı arsa vasfındaki taşınmazın  tahmini bedeli  5.320,00 TL, geçici teminatı  160,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:50 de,
11- Büyüksöğle Mahallesi Köyiçi  mevkiinde bulunan 115 ada 2  parsel  532,02 m² miktarlı arsa   vasfındaki  taşınmazın  tahmini bedeli  5.321,00 TL, geçici teminatı  160,00 TL olup, ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:55 de,
Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ve Belediye  İlan Tahtasında görülebilir, taşınmazlar hakkında teknik bilgiler  Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  alınabilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını, Nüfus Cüzdanı fotokopilerini ve bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin bağlı oldukları Ticaret/Sanayi Odasından alınmış  2016 yılını kapsayan  tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2016 yılı Ticaret Odası Belgesini, Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin  noter tasdikli vekaletname örneğini ve ihaleye katılacak olanın imza sirkülerini, ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 11/04/2016                                                                                                          
Elmalı Belediye Başkanlığı

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...