Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Akçay Sanayi Sitesi'ndeki Dükkan Satış İhale İlanı

Elmalı Belediyesi Akçay Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki dükkanları ihale yoluyla satışa çıkarıyor.

18 Nisan 2016 13:16
Yorum Sayısı :0  

1.- İlçenin  Akçay Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan ;
- 3032 Parsel A Blok  zemin kat  1 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel A Blok  zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel A Blok  zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel A Blok  zemin kat 4 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel A Blok  zemin kat 5 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel A Blok  zemin kat 6 bağımsız bölüm nolu 100,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel B Blok  zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu 65,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel B Blok  zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu 65,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel B Blok  zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu 65,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel B Blok zemin kat 4 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel B Blok  zemin kat 5 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel B Blok  zemin kat 6 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkan,
- 3032 Parsel B Blok  zemin kat 7 bağımsız bölüm nolu 80,00 m2 miktarlı dükkan, konumunda olan mülkiyeti Elmalı Belediyesi tüzel kişiliğine ait taşınmazlar,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre satışları yapılmak üzere  açık   ihaleye çıkarılmıştır.
Satışı yapılacak olan dükkanların  ;
-3032 Parsel A Blok  zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli  KDV Dahil  72.250,00 TL olup geçici teminatı 2.200,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:00 da,
-3032 Parsel A Blok  zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil   72.250,00 TL olup geçici teminatı 2.200,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:05 de,
-3032 Parsel A Blok  zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  72.250,00 TL olup geçici teminatı 2.200,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:10 da,
-3032 Parsel A Blok  zemin kat 4 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini Bedeli KDV Dahil  72.250,00 TL olup geçici teminatı 2.200,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:15 de,
-3032 Parsel A Blok  zemin kat 5 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  72.250,00 TL olup geçici teminatı 2.200,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:20 de,
-3032 Parsel A Blok  zemin kat 6 bağımsız bölüm nolu 100,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini Bedeli KDV Dahil  85.000,00 TL olup geçici teminatı 2.550,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:25 de,
-3032 Parsel B Blok  zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu 65,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  45.500,00 TL olup geçici teminatı 1.365,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:30 da,
-3032 Parsel B Blok  zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu 65,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  45.500,00 TL olup geçici teminatı 1.365,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:35 de,
-3032 Parsel B Blok  zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu 65,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  45.500,00 TL olup geçici teminatı 1.365,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:40 da,
-3032 Parsel B Blok  zemin kat 4 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  59.500,00 TL olup geçici teminatı 1.785,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:45 de,
-3032 Parsel B Blok  zemin kat 5 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  59.500,00 TL olup geçici teminatı 1.785,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:50 de,
-3032 Parsel B Blok  zemin kat 6 bağımsız bölüm nolu 85,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  59.500,00 TL olup geçici teminatı 1.785,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 10:55 de,
-3032 Parsel B Blok  zemin kat 7 bağımsız bölüm nolu 80,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli KDV Dahil  56.000,00 TL olup geçici teminatı 1.680,00 TL'dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi  02/05/2016  tarihinde saat 11:00' da, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
Taşınmazların satışları  ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ve Belediye İlan Tahtasında görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını, Nüfus Cüzdanı fotokopilerini ve bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin bağlı  oldukları Ticaret/Sanayi  odasından alınmış 2016 yılını kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2016 yılı Ticaret Odası Belgesini, Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve ihaleye katılacak olanın imza sirkülerini, ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 11/04/2016
Elmalı Belediye Başkanlığı

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...