Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Elmalı'da İlave ve Revizyon İmar Planlarına kimler itiraz etti ? Meclis itirazlarla ilgili ne karar aldı ?

Elmalı Belediye Meclisi İlave ve Revizyon İmar Planlarına itirazları sonuca bağladı

22 Agustos 2016 12:33
Yorum Sayısı :0  

KONU                                    :İlave ve Revizyon İmar Planıyla ilgili itirazların

                                    görüşülmesi.

                                                                                                                                                   

            BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER  :

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKİN’ in Başkanlığında, Halil ÖZTÜRK, İsmail LÖK, Halit AKAR, Osman DURDEMİR, Salih ARI, Ramazan ADIGÜZEL, Ahmet Fatih KAPLAN, Hıdır AYHAN, Ratıp ARIKAN, Süleyman GEZEYİŞ, İsmail DEMİR, Kamuran ÜNAL, Mehmet ÇETİN, Fatih ÖZGÜR ‘ün  iştirakleriyle,(Üye Erdal Ramazan ALTACA Bulunmadı)

 

            Gündemin bu maddesini teşkil eden Belediye Meclisinin daha önceki gündemlerinde Belediye Meclisince İmar Komisyonuna havale edilen İlçemizin İlave ve Revizyon İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu Belediye Meclisinin 04/08/2016 tarihinde saat 14.00’ de ki oturumunda gündeme gelmiş olup,

1-      28/06/2016 tarih ve 542 sayılı yazı sahibi Elmalı Mal Müdürlüğü;

Yenimahalle 571 ada 5 parsel nolu Sosyal Güvenlik Merkezine tahsis edilen taşınmaza proje sığmadığını belirterek, tip projenin sığacağı şekilde imar planı tadilatının yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Emsal aynı kalmak kaydıyla, yatayda kullanılması uygun bulunmuştur.

      Gündoğan mahallesi 39 ada 18 parsel nolu taşınmazın imarlı 5 katlı konut alanda olduğunu belirterek yeni planda tamamı park olduğundan kullanılacak alan kalmadığından ileride hizmetler için değerlendirilecek olduğundan imar planı tadilatının yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Park olarak kalması uygun bulunmuş, talebi reddedilmiştir.

      Gündoğan mahallesi 39 ada 23 parsel nolu taşınmazın imarlı 5 katlı konut alanda olduğunu belirterek yeni planda tamamı park olduğundan kullanılacak alan kalmadığından ileride hizmetler için değerlendirilecek olduğundan imar planı tadilatının yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

      Gündoğan mahallesi 248 ada 36 parsel nolu Adliye lojmanı amaçlı tahsis edilen taşınmazın bir kısmının park olarak ayrıldığını belirterek kamu hizmeti gereğince üzerinde bina olduğundan eski imar planına göre tadilatının yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

2-      28/06/2016 tarih ve 541 sayılı yazı ile Elmalı Mal müdürlüğü; Yeni mahalle Antalya caddesi üzerinde 80 ada 35 parsel nolu Öğretmen evi olarak tahsisli taşınmaza bitişik durumdaki 80 ada 36 parsel nolu mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazın öğretmen evinin dar bir alanda kalması nedeniyle hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için depoların ön tarafından yol cepheli öğretmen evine bitişik 1000m2 lik alanın eğitim öğretim amaçlı toplantı programı, iftar programı, açık alanda yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler için tadilat yapılarak resmi kurum alanı olarak ayrılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

3-      22/06/2016 tarih ve 531 sayılı yazı ile Elmalı Mal Müdürlüğü; Askıda olan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planına ‘’imar planının uygulaması plan genelinde 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak olan imar uygulaması ile sağlanacaktır.’’  Plan notunun konulmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; ‘’imar planının uygulaması plan genelinde 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak olan imar uygulaması ile sağlanacaktır. ’’plan notunun konulması uygun bulunmamıştır.

4-      30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hatice Arslan; Gündoğan Mah. Urkiyeler Deresi mevkiinde bulunan taşınmazının park ve yeşil alan yol olarak ayrıldığını belirterek söz konusu taşınmazının yönetmeliğe uygun şekilde değerlendirilmesi talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

5-      30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Memiş Bozkurt; Gündoğan Mah. Tilkicilik Tepe Geçidi Çınağlık Çevre Sok. No:1 de bulunan 2 katlı evinin imar planında yol ve park alanında kaldığını belirterek söz konusu yolun ve parkın kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

6-      30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet İpek; Gündoğan Mah. Mevkiinde bulunan 32 ada 4 parsel nolu evinin önünden geçen 7 m lik imar yolunun 5 m parselinden tarafa genişleyerek 12 m ye çıktığını ve evinin üzerinden geçtiğini belirterek yolun eski haline getirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

7-      30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hamza Şahin; Gündoğan Mahallesinde  32 ada 10 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı evinin tam ortasından yol geçtiğini belirterek yolun evin kenarına kaldırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

8-      30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali İhsan Bayram;  Gündoğan Mahallesi Tilkicilik  Tepesi 2, sokakta bulunan 33 ada6 parsel nolu 2 katlı evinin bulunduğu taşınmaz üzerinden 12m lik yol geçtiğini belirterek yolun kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

9-      30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Talat Gültekin; Gündoğan Mah. Urkiyeler Deresi Mevkiinde 33  ada11 parseldeki kargir ev ve arsası üzerinde yapılan imar planı değişikliğine itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

10-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ulviye Evren; Gündoğan Mahallesinde bulunan  33 ada 14  parsel nolu taşınmazının üzerinde yol ve okul alanı olduğunu ve 33 ada 37 parsel nolu taşınmazının üzerine 3 katlı betonarme bina yapıldığını, bu binanın yol kavşağının tam ortasında kaldığını  belirterek mağduriyetinin giderilmesi ve okul alanına itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

11-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih Evren; Gündoğan Mahallesinde bulunan  33 ada 14  parsel nolu taşınmazının üzerinde yol ve okul alanı olduğunu ve 33 ada 37 parsel nolu taşınmazının üzerine 3 katlı betonarme bina yapıldığını, bu binanın yol kavşağının tam ortasında kaldığını  belirterek mağduriyetinin giderilmesi ve okul alanına itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

12-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Cahit Çetin; Gündoğan Mahallesi Urkiyeler Deresi 33 ada 12 parseldeki ev ve arsası üzerindeki yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

13-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Nurettin Ulum Gündoğan Mahallesi 33 ada 20 parselde bulunan taşınmazına yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

14-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Cuma Sapancılar;  Gündoğan Mahallesi 33 ada 21 parselde bulunan taşınmazına yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

15-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ahmet Dikici; Gündoğan Mahallesi 33 ada 42 parsel nolu  taşınmazın kuzeybatı cephesindeki Karşıyaka 1. Sokak devamı olan yolun yeni imar planında iptal edilmiş olduğunu belirterek evine ulaşabileceği başka yolun olmamasından dolayı yeni planın iptal edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

16-   23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ramazan İşcan; Gündoğan Mahallesi 33 ada 47 parsel nolu  2 katlı evinin üzerinden yol geçtiğini ve bu yolun 33 ada 37 parsel nolu taşınmaz üzerine 3 katlı betonarme inşaat yapıldığından dolayı açılamayacağını belirterek yolun açılabilecek şekilde kaydırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

17-  23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih Selek; Gündoğan Mahallesi 33 ada 48 parsel nolu  1 katlı evinin üzerinden yol geçtiğini ve bu yolun 33 ada 37 parsel nolu taşınmaz üzerine 3 katlı betonarme inşaat yapıldığından dolayı açılamayacağını belirterek yolun açılabilecek şekilde kaydırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

18-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Baskın; Gündoğan Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak mevkiinde 33 ada 49 parsel nolu 2 katlı evinin bulunduğu taşınmazın anaokulu yeri olarak ayrıldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

19-  28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Bilal Baskın; Gündoğan Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak mevkiinde 33 ada 49 parsel nolu 2 katlı evinin bulunduğu taşınmazın anaokulu yeri olarak ayrıldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

20-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Sebahattin Yıldız; Gündoğan Mahallesi 33 ada 55 parsel nolu 1 katlı evinin olduğu taşınmazın yarısının yol, yarısının anaokulu olduğunu belirterek planın eski hala gelmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

21-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Özer Akkın; Gündoğan Mahallesi Tilkicilik Tepesi 4. Sokak mevkiinde 33 ada 65 parsel nolu 1 katlı evini olduğu taşınmazın önünden yol geçtiğini ve parselinin 95-100m2 küçüldüğünü belirterek yolun kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

22-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hatice Oğurlu; Gündoğan Mahallesi 33 ada 71 parselde bulunan  taşınmazına yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

23-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hatice Oğurlu; Gündoğan Mahallesi 33 ada 72 parselde bulunan  taşınmazına yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

24-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hasan Parin; Gündoğan Mahallesi 33 ada 77 parsel nolu taşınmazının bulunduğu bölgede yapılan imar planını incelediğini belirterek yeni yolların açılması bölgenin topografik durumu ve mülkiyet dokusunun çoklu oluşundan dolayı planın uygulanmasının mümkün olmayacağını belirterek söz  konusu plana yapmış olduğu  itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

25-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Alaattin Sapancılar; Gündoğan Mahallesi  33 ada 81  parselde bulunan  taşınmazına yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

26-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Şakir Deniz; Gündoğan Mahallesi  33 ada 118 parsel nolu    taşınmazı ile orman sınırı arasından geçen imar yolunu fiziki olarak açılmasının mümkün olamayacağını belirterek açılabilecek bir yere kaldırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

27-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hasan Sarıbaş; Gündoğan Mahallesi 39 ada 4 parsel nolu mahkeme kararı ile adına tescil edilen ve temyizde olan parselinin bulunduğu alan için 18 uygulaması yapılarak tarafına aynı emsal ve eş değerde imar parseli gösterilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

28-  24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Sezer; Gündoğan Mahallesi Antalya Caddesi Çevreyolu Kavşağı Hasan Sarıbaş Camii doğusunda bulunan 39 ada 25 parsel nolu taşınmazının Antalya Caddesi tarafına 10m yol ilave edildiğini, burada 2 parselin boş kaldığını yeni plana göre yapılacak olan yapılarla önceki yapılar arasında çarpıklık meydana geleceğini şehre girişte görüntü bozukluğu olacağını belirterek mağduriyetinin giderilmesini gerekirse yapı bütünlüğünün sağlanması için planın eski durumuna getirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; caminin doğusundaki 10mt lik ara yolun kaldırılması uygun bulunmuştur.

29-   30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İsmet Öztürk ve Fitnat Bülbüloğlu; Gündoğan Mahallesi Akkulak çeşmesi 39 ada 4-18-23 parselleri ile ilgili 18 uygulaması yapılması ve taraflarına aynı emsal ve eşdeğerde parsel gösterilmesini ve anılan parsellere ilişkin inşaat izni ve katsayı yönünden itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

30-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kamil Kara; Gündoğan Mahallesi 33 ada 148 parselde bulunan taşınmazına yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

31-  06/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İsmail Yılmaz; Gündoğan Mahallesi 39 ada 153 parselin 734 m2 den yeni imara göre 498 m2 ye düştüğünü 39 ada içerisindeki diğer parsellerin kazanımlarının kendisinin ise çok büyük kayıplarını olduğunu belirterek anayasanın eşitlik prensibine uygun bir şekilde mağduriyetinin giderilmesi, emsalin 30dan 45-50 lere çıkarılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Karayolları ile arasında bulunan 10mt lik ara yolun kaldırılması uygun bulunmuştur.

32-   16/06/2016 tarih ve 769 sayılı yazısı ile İl Sağlık Müdürlüğü; Gündoğan Mahallesi 43 ada 1-2-3 parsel nolu devlet hastanesi olarak planlı olan taşınmazın bulunduğu alanın park bahçe olarak planlandığı belirtilerek söz konusu taşınmazın Bakanlıkça 1. Basamak sağlık kompleksi (aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, ilçe sağlık müdürlüğü,112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, ilçe eğitim merkezi, halk sağlığı merkezi) olarak kullanılmasının planlandığı imar kanunu gereği imar planlarında bulunan sosyal altyapı alanları ilgili bakanlık yada kuruluşun görüşü alınmadan değişik yapılamayacağı halde görüşleri alınmadan yapıldığı belirtilen imar planına itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

33-   29/06/2016 tarih ve 769 sayılı yazısı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü; Eski devlet hastanesi binasının 1. Basamak sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere müdürlüklerine tahsis edildiğini ve yeşil alana dönüştürülerek yöre halkının sağlık hizmetlerinden yaralanmasını etkileyeceği ve mevcut binaların yıkılmasının kamu zararı oluşturacağını belirterek imar planının mevcut halinin korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

34-   30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İsmet Evran; Gündoğan Mahallesi 52 ada 15 parsel nolu taşınmazının park bahçe olduğunu belirterek, bunun düzeltilmesi ve 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

35-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İbrahim Ak; Gündoğan Mahallesi 52 ada 16 parsel nolu taşınmazının park bahçe olduğunu belirterek, bunun düzeltilmesi ve 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

36-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Sebahat Dilek; Gündoğan Mahallesi 52 ada 17 parsel nolu taşınmazının park yeşil alan olduğunu belirterek, mevcut durumun korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

37-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hasan Kaya Gündoğan Mahallesi 52 ada 23  parsel nolu taşınmazının yol olduğunu belirterek korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

38-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Bayram ÖZCAN Gündoğan Mahallesi 52 ada 23 parsel nolu 3 katlı evinin bulunduğu taşınmazın üstünden geçen yolun  tamamının  evinin olduğu yere alındığını belirterek, imar planda gerekli düzeltmeler yapılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

39-  24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Osman FİDAN; Gündoğan Mahallesi 52 ada 35 parsel nolu içinde ev bulunan taşınmazının tamamının park olarak ayrıldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesi, parkın daha uygun bir yere taşınması veya aynı m2 de kendisine yer verilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

40-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Halil ÖZCAN Gündoğan mahallesi 56 ada 1 ve 7 parsel nolu arsalarının bulunduğunu , yeni duruma göre 5-6 arsanın 1 arsa olabileceğini, yeni yapılaşmada çok hisseli arsalarda anlaşma ve uyum sorunu çıkabileceğini, mahallenin dağlık ve eğimli olmasından dolayı sorunların artacağını, evlerin çoğunun kullanıldığını inşaat dönüşümüne hazır olmadıklarını belirterek imar planının tekrar değerlendirilerek daha az sorun çıkarılması ve mevcut yapılaşmaya yakın bir imar çalışması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

41-   30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayşe ALTUĞ ve Kadir ALICI Gündoğan Mahallesi 57 ada 15 parsel nolu taşınmazlarının önünden geçen yolun 15 mt ye çıkarıldığını belirten imar planı değişikliğine itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

42-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mustafa ÇOBAN Gündoğan Mahallesi 57 ada 29 ve 57 parsel nolu taşınmazlarında evlerinin olduğunu, uygulamaya itiraz ettiğini belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

43-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Necibe TIĞLI Gündoğan Mahallesi 57 ada 34 parsel nolu 3 katlı evinin bir bölümünden yol geçtiğini, bu yolun hiçbir zaman faydasının olmayacağını, taşınmazının korunarak yeniden gözden geçirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

44-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Muammer Ay Gündoğan Mahallesi Mevlana Caddesi 57 ada 35 parsel  nolu taşınmazının tamamının yol gözüktüğünü belirterek imar durumunun düzeltilmesini ve taşınmazının korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

45-  30/06/2016 tarih 2304 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile Gündoğan Mahallesi 59 ada 75 parsel nolu taşınmazın üzerinde bulunan binaya göre imar planına işlenmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni yapılan bina ve sınırlarına göre imar planına işlenmesi uygun bulunmuştur.

46-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ulvi Savran Gündoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesinde bulunan evinin ve dükkanının yol olduğunu belirterek yolun kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

47-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayfer Acar Gündoğan Mahallesi Tilkicilik Mevkii 67 ada 1 parsel nolu kerpiç ev ve arsası vasıflı 151 m2 miktarlı  taşınmazının alınarak yerine 90 m2 farklı bir mevkiinden yer verileceğini belirterek itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

48-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Şazet Asutay Gündoğan Mahallesi 67 ada 6 parsel nolu taşınmazının 218 m2den 150 m2 ye düşürüldüğünü belirterek mevcut hali ile korunacak şekilde bir imar planı yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

49-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Erdoğan Gerçik Gündoğan Mahallesi  68 ada 2 parselde bulunan  taşınmazının alt tarafında bulunan yolun kapatılıp üst tarafa 15m lik yol konulduğunu belirterek yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

50-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İsmet Gerçik Gündoğan Mahallesi  68 ada 2 parselde bulunan  taşınmazının alt tarafında bulunan yolun kapatılıp üst tarafa 15m lik yol konulduğunu belirterek yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

51-  24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ömer Bulut Gündoğan Mahallesi 69 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan plan değişikliğinin iptal edilerek eski haliyle kalmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

52-  29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Durmuş Özkaya Gündoğan Mahallesi 69 ada8 parsel nolu taşınmazının tamamının değişikliğe uğradığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

53-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Firdevs Akkaya Gündoğan Mahallesi 71 ada7  parsel nolu taşınmazının parsel bütünlüğünün korunarak imar planına itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

54-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih Özer Gündoğan Mahallesi 71 ada 14 parsel nolu taşınmazının imar planı değişikliği yapıldığını belirterek imar planının mevcut haliyle kalmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

55-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Dikici 72 ada 11 parsel nolu taşınmazının da bulunduğu Gündoğan Mahallesinde mevcut yolların değiştirilerek emsalin 0,30-1,50 olduğunu, bölgenin topografik durumu ve mülkiyet dokusunun çoklu oluşundan dolayı yolların açılmasının ve planın uygulanmasının mümkün olmayacağını belirten imar planına itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

56-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hasan Şükrü Çivitci, Hüseyin Kocabıyık Gündoğan Mahallesi 72 ada 12 parsel nolu taşınmazının da bulunduğu Gündoğan Mahallesinde mevcut yolların değiştirilerek emsalin 0,30-1,50 olduğunu, bölgenin topografik durumu ve mülkiyet dokusunun çoklu oluşundan dolayı yolların açılmasının ve planın uygulanmasının mümkün olmayacağını belirten imar planına itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

57-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mümin Şen Gündoğan Mahallesi 72 ada 14 parseldeki evinin değişikliğe uğradığını belirterek taşınmazının korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

58-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hilmi Günel Gündoğan Mahallesi 72 ada 17 parselinin eski düzende kalmasını yeni düzen istemediğini belirten itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

59-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Cahit Özdemir Gündoğan Mahallesi 72 ada 17 parselinin eski düzende kalmasını yeni düzen istemediğini belirten itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

60-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mustafa Başer Gündoğan Mahallesi 72 ada 14 parselde bulunan evinin imar değişikliğinden etkilenmemesi ve olduğu gibi korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

61-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hatice Karataş Gündoğan Mahallesi 72 ada 14 parselde bulunan evinin imar değişikliğinden etkilenmemesi ve olduğu gibi korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

62-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih Ünsal Gündoğan Mahallesi Mevlana Caddesi 72 ada 21 parselde bulunan ruhsatlı olarak yapmış olduğu inşaatının yol cephesi boyunca yola dahil edildiği, inşaat alanının ve kat adedinin küçüldüğü, emsalinin eksildiğini belirten arsasının eski emsalinin  ve imar adasının korunması , anayol kenarının ticari olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

63-  28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Seval Uncu Özdemir; Karyağdı Mahallesi 76 ada 24 parsel nolu taşınmazın emsalinin 0,25-1,25 olduğunu belirterek bu parselde 18. madde uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması uygun bulunmuştur.

64-  23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Halil Öztürk Yeni Mahalle 76 ada 35 parsel nolu yerinin yol ,yeşil alan ve park olarak ayrıldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması uygun bulunmuştur.

65-  23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Gülsüm İlhan Yeni Mahalle 76 ada 36 parsel nolu yerinin yol, yeşil alan ve park olarak ayrıldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması uygun bulunmuştur.

66-  28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Seval Uncu Özdemir Karyağdı Mahallesi 76 ada 74 parselin emsalinin 0,25-1,25 olduğunu belirterek 18, madde uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması uygun bulunmuştur.

67-  23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Durkadın Atçakarlar Yeni Mahalle 76 ada 93 parsel nolu yerinin yol ,yeşil alan ve park olarak ayrıldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması uygun bulunmuştur.

68-  23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Durkadın Atçakarlar; Yeni Mahalle 76 ada 94 parsel nolu yerinin yol ,yeşil alan ve park olarak ayrıldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesi talebi değerlendirilerek; Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması uygun bulunmuştur.

69-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Osman Gülgün; Yeni Mahalle 77 ada 1-2 parsellerde (tevhid sonucu 77 ada 123 parsel oldu )  Elmalı Belediye Meclisinin 05/12/2013 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan imar değişikliğinin yeni imar planına da işlenmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Terminal ile parsel arasında bulunana yolun 12mt ve kütle alanının 396m2 olacak şekilde Elmalı Belediye Meclisinin 05/12/2013 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan imar değişikliğinin yeni imar planına işlenmesi uygun bulunmuştur.

70-  10/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali Ateş; Yeni Mahalle 77 ada 16 Parsel nolu taşınmazın dükkan üstü 4 kat olduğunu aynı mevkide bulunan 77 ada 70-12-111-112-6-5 parsellerin dükkan üstü 5 kat olduğunu belirterek taşınmazının dükkan üstü 5 kat olarak düzeltilerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

71-  24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali Rıza Aydın; Yeni Mahalle 77 ada 35 parselin önündeki 10m lik yolun kendi parsellerine kaydırılarak 12m ye çıkarıldığını belirterek ön çekmenin 0, emsalinin de 0,40 olarak plana işlenmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

72-  20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mustafa Demirbay; Yeni Mahalle 77 ada 37-39 parseller hakkında yapılan imar değişikliklerine itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

73-  21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Zehra İnce Yeni Mahalle Kirazlı Mevkiinde bulunan 77 ada 124 parselin batı tarafında daha önce yol ve park olarak kamuya terk edilen alanın yeni planda ticari alan olduğunu belirterek imar planının düzeltilmesi ve parsellerinin 18, madde uygulaması dışında tutulmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; parselin önünde bulunan yola terki yapılan yerlerin park olarak imar planına işlenmesi uygun bulunmuştur.

74-  21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ülkü Avdanlıoğlu Yeni Mahalle Kirazlı Mevkiinde bulunan 77 ada 124 parselin batı tarafında daha önce yol ve park olarak kamuya terk edilen alanın yeni planda ticari alan olduğunu belirterek imar planının düzeltilmesi ve parsellerinin 18, madde uygulaması dışında tutulmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; parselin önünde bulunan yola terki yapılan yerlerin park olarak imar planına işlenmesi uygun bulunmuştur.

75-  21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Kahraman Yeni Mahalle Kirazlı Mevkiinde bulunan 77 ada 124 parselin batı tarafında daha önce yol ve park olarak kamuya terk edilen alanın yeni planda ticari alan olduğunu belirterek imar planının düzeltilmesi ve parsellerinin 18, madde uygulaması dışında tutulmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; parselin önünde bulunan yola terki yapılan yerlerin park olarak imar planına işlenmesi uygun bulunmuştur.

76-  15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Erol Şentürk; Yeni mahalle 79 ada 7-66 parsel nolu taşınmazlarının doğu kısmında bulunan binaların bitişik 6 kat olduğunu, doğu kısmından geçen yolun kot farkı olduğunu, güneyle bağlantı kuracağı önemli yol olmadığını ve  kullanılmasının mümkün olmayacağını belirterek  parselinin bitişik 6 kat olarak düzeltilmesi ve doğusundaki yolun kaldırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Antalya caddesi üzerinde parselin bulunduğu bölgede yapılaşma bitişik nizam 6 kat olduğundan bu parselin ve bulunduğu adanın bitişik nizam 6 kat olması ve Doğu kısmından geçen yolun kalması uygun bulunmuştur.

77-  27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hilmi Kancı Karyağdı Mahallesi 79 ada 12 parsel nolu taşınmazının yeşil alan ve yol olduğunu, anayol kenarında yapılaşmanın tamamlandığını belirterek yol ve yeşil alanın kaldırılması veya 18 uygulamasında çözüm üretilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; yolun kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesi ve bu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması uygun bulunmuştur.

78-  27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Erdal Altaca Karyağdı Mahallesi 79 ada 16 parsel nolu taşınmazının yeşil alan ve yol olduğunu, anayol kenarında yapılaşmanın tamamlandığını belirterek yol ve yeşil alanın kaldırılması veya 18 uygulamasında çözüm üretilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

79-  21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Cengiz Baldıroğlu Yeni Mahalle 79 ada 29 parselin  ortasından hiçbir şey yapılmadan yol geçirildiğini  ve kendilerine 18 uygulaması yapılarak mağduriyetlerinin giderileceği şeklinde cevap verildiğini, parselin kullanılamayacak olduğunu belirterek yolun  kenara kaydırılarak  ve ya 18 uygulaması yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

80-  21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Nilüfer Özbek- Neriman Baykal Yeni Mahalle 79 ada 56 parselin  tamamının yeşil alan olarak gözüktüğünü belirterek 18 uygulaması yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

81-  10/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayhan Uysal Yeni Mahalle 79 ada59 parsel nolu taşınmazının ortasından yol geçtiğini ve kalan kısımlara yapı yapamayacağını belirterek aleyhine olan bu planın  itirazı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

82-  14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kurubaş Petrol Nak.Tic.LTD.ŞTİ Yeni Mahalle  79 ada 163 parsel ayrık nizam Ticari ve konut alanı olarak ayrıldığını daha önceden cadde boyunca  bitişik nizam 6 kat inşaat yapıldığını,  kendi parsellerinin ayrık nizam yapıldığında diğer inşaatlara aykırı olacağını belirterek cadde görünüşünü bozmamak, imar bütünlüğünü sağlamak için bitişik nizama çevrilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Antalya caddesi üzerinde parselin bulunduğu bölgede yapılaşma bitişik nizam 6 kat olduğundan bu parselin ve bulunduğu adanın bitişik nizam 6 kat olması uygun bulunmuştur.

83-  14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kurubaş Petrol Nak.Tic.LTD.ŞTİ Yeni Mahalle  79 ada 163 parsel ayrık nizam Ticari ve konut alanı olarak ayrıldığını daha önceden cadde boyunca  bitişik nizam 6 kat inşaat yapıldığını  kendi parsellerinin ayrık nizam yapıldığında diğer inşaatlara aykırı olacağını belirterek cadde görünüşünü bozmamak, imar bütünlüğünü sağlamak için bitişik nizama çevrilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Antalya caddesi üzerinde parselin bulunduğu bölgede yapılaşma bitişik nizam 6 kat olduğundan bu parselin ve bulunduğu adanın bitişik nizam 6 kat olması uygun bulunmuştur.

84-  22/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Keziban Çakır- Mesut Çakır- Zeki Çakır-Kadriye Öztürk-Nuriye Çakır; Yeni Mahalle Antalya Cad. 79 ada 164-165-166 parsel nolu taşınmazlarının yol boyunca 2,5m daha yola dahil edildiğini, 5 kat iken 3 kat olarak düzeltildiğini, parsellerine ön cepheden 10 m daha girildiğini, inşaat alanları ve kat adetlerinin küçüldüğünü, inşaat emsalinin eksildiğini belirterek arsalarının eski emsallerinin ve  imar adasının korunarak anayol kenarının ticari olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Antalya caddesi üzerinde 79 ada 164 ve 165 parsel nolu taşınmazların bulunduğu bölgede yapılaşma TİCK bitişik nizam 6 kat olduğundan bu parsellerin ve bulunduğu adanın bitişik nizam TİCK 6 kat olması, 79 ada 166 parsel nolu taşınmazın ise 5 katlı konut alanında kaldığı tespit edilerek 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

85-  17/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Sadık Şalvarlı 79 ada 172 parsel  nolu taşınmazının 5 kat ve 1 emsalli olduğunu, yola ve kamuya ait alanlara terkinin yüksek olduğu anayolun 15m den 22m ye, arayolun ise 7m den 12m ye çıkarıldığını belirterek  imar planının iptali ve önceden olduğu gibi kalmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; reddedilmiş, 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

86-  21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Ali Doğan; 79 ada 182 nolu parselinin ayrık nizam ticari ve konut alanı olarak ayrıldığını, bölgede cadde boyunca bitişik nizam dükkan+ 5  kat inşaat yapıldığını, arsalarına ayrık nizam yapılması durumunda çarpık bir yapılaşma meydana geleceğini belirterek caddenin görünüşünü bozmamak için  önceden olduğu gibi bitişik nizam inşaat yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Antalya caddesi üzerinde parselin bulunduğu bölgede yapılaşma bitişik nizam 6 kat olduğundan dua yokuşu ve tarım kredi binasına kadar Bitişik nizam 6 kat olması uygun bulunmuştur.

87-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ganimet Uçar; Yeni Mahalle 80 ada 20 parselde bulunan   arsasının bir kısmını  Tarım İlçe Müdürlüğü’nün istimlak ettiğini, imar planında yol ve park olduğunu, yoldan çekme mesafeleri uygulandığında inşaat yapılmasının zor olacağını belirterek kitle şeklinde 0,30-1,80 olan emsalin parsellerinde uygulanmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; ayrık nizam 6 kat 0,30-1,80 emsal verilmesi uygun bulunmuştur.

88-  17/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ömer Ünal Yeni Mah. 80 ada 30 nolu parseline ruhsat alarak inşaat yaptığını, batı tarafındaki komşu parsel kapalı spor salonu ile parseli arasındaki imar sınırının değişerek binasını kestiğini belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 80 ada 30 parsel sınırına göre düzeltme yapılması uygun bulunmuştur.

89-  24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih Tulpar- Hülya Saçlı-Ayşe Sırlı- Ahmet Tulpar- Mustafa Arat Yeni Mahalle 85 ada 28-29 nolu parsellerinin tamamının yeşli alan olduğunu belirterek yeşil alandan çıkarılarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Onama sınırı dışına çıkarılması uygun bulunmuştur.

90-  08/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih Tulpar; Yeni Mahalle 85 ada 29 nolu parselinin tamamının yeşli alan olduğunu belirterek yeşil alandan çıkarılarak mağduriyetinin giderilerek konut alanına dönüştürülmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Onama sınırı dışına çıkarılması uygun bulunmuştur.

91-  08/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ahmet Tulpar; Yeni Mahalle 85 ada 29 nolu parselinin tamamının yeşli alan olduğunu belirterek yeşil alandan çıkarılarak mağduriyetinin giderilerek konut alanına dönüştürülmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Onama sınırı dışına çıkarılması uygun bulunmuştur.

92-  13/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Durdali Karakoyun Yeni Mah. 85 ada 33 nolu parselinin her tarafından yol geçtiğini, parselini küçülttüğünü, 4 kata izin verildiğini belirterek fazla geçirilen yolun yeniden düzenlenmesini ve taşınmazının olduğu alanın 6 kata çıkarılarak aleyhine olan planın düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

93-  10/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Sema Coşar Yeni Mah. 85 ada 34 nolu parselinin her tarafından yol geçtiğini, parselini küçülttüğünü, 4 kata izin verildiğini belirterek fazla geçirilen yolun yeniden düzenlenmesini ve taşınmazının olduğu alanın 6 kata çıkarılarak aleyhine olan planın düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

94-  13/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ramazan Yılmaz Yeni Mah. 85 ada 37 nolu parselinin her tarafından yol geçtiğini, parselini küçülttüğünü, 4 kata izin verildiğini belirterek fazla geçirilen yolun yeniden düzenlenmesini ve taşınmazının olduğu alanın 6 kata çıkarılarak aleyhine olan planın düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

95-  10/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fatma Ayaz Yeni Mah. 85 ada 39 nolu parselinin her tarafından yol geçtiğini, parselini küçülttüğünü, 4 kata izin verildiğini belirterek fazla geçirilen yolun yeniden düzenlenmesini ve taşınmazının olduğu alanın 6 kata çıkarılarak aleyhine olan planın düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

96-  10/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Muhammed Rıza Kanatoğlu Yeni Mah. 85 ada 40 nolu parselinin her tarafından yol geçtiğini, parselini küçülttüğünü, 4 kata izin verildiğini belirterek fazla geçirilen yolun yeniden düzenlenmesini ve taşınmazının olduğu alanın 6 kata çıkkarılarak aleyhine olan planın düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

97-  20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kadir Milli Yeni Mah. 85 ada  49 parsel nolu arsasının mezarlık hudutlarında kaldığını belirterek aynı ölçüleri kapsayan ve aynı değerde bir arsanın  tahsisini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Mezarlıklar Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğundan, belediyemizin yetkisi olmadığından Reddedilmiştir.

98-  30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Sağdık Ünsal Yaylabaşoğlu Gündoğan Mah.  224 ada 1 parsel nolu taşınmazının  park olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

99-  /06/2016 tarihli dilekçe sahibi Osman Akgün Yeni Mah. 85 ada 75 parsel nolu taşınmazını yola terkleri yapılmış olarak aldığını ve arsasının yol cephesi boyunca 2,5 m lik  kısmın daha yola dahil edildiğini  inşaat alanını küçüldüğünü emsal ve katında bir artış olmadığını  belirterek yolun eski hale getirilmesi veya  inşaat emsali ve kat adedi değerlendirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; mağduriyetinin giderilmesi için 0,30-0,90 emsal verilmesi uygun bulunmuştur.


YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...