Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Elmalı'da İlave ve Revizyon İmar Planlarına kimler itiraz etti ? Meclis itirazlarla ilgili ne karar aldı ? (2)

Elmalı Belediye Meclisi, ilave ve revizyon imar planlarına itirazları karara bağladı

22 Agustos 2016 12:37
Yorum Sayısı :0  

100-         /06/2016 tarihli dilekçe sahibi İsmail Akgün Yeni Mah. 85 ada 76-80  parsel nolu taşınmazını yola terkleri yapılmış olarak aldığını ve arsasının yol cephesi boyunca 2,5 m lik  kısmın daha yola dahil edildiğini  inşaat alanını küçüldüğünü emsal ve katında bir artış olmadığını  belirterek yolun eski hale getirilmesi veya  inşaat emsali ve kat adedi değerlendirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; mağduriyetinin giderilmesi için 0,30-0,90 emsal verilmesi uygun bulunmuştur.

101-         /06/2016 tarihli dilekçe sahibi Turgay Aydoğdu Yeni Mah. 85 ada 77 parsel nolu taşınmazını yola terkleri yapılmış olarak aldığını ve arsasının yol cephesi boyunca 2,5 m lik  kısmın daha yola dahil edildiğini  inşaat alanını küçüldüğünü emsal ve katında bir artış olmadığını  belirterek yolun eski hale getirilmesi veya  inşaat emsali ve kat adedi değerlendirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; mağduriyetinin giderilmesi için 0,30-0,90 emsal verilmesi uygun bulunmuştur.

102-         /06/2016 tarihli dilekçe sahibi Onur Taş  Yeni Mah.85 ada 78-79 parsel nolu taşınmazını yola terkleri yapılmış olarak aldığını ve arsasının yol cephesi boyunca 2,5 m lik  kısmın daha yola dahil edildiğini  inşaat alanını küçüldüğünü emsal ve katında bir artış olmadığını  belirterek yolun eski hale getirilmesi veya  inşaat emsali ve kat adedi değerlendirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; mağduriyetinin giderilmesi için 0,30-0,90 emsal verilmesi uygun bulunmuştur.

103-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kübra Adatepe Yeni Mah. 86 ada 5 parsel nolu taşınmazının  kuzey-güney yönündeki 7 m lik yolun 5m daha kendi parsellerine genişleyerek 12 m ye çıkarıldığı ve  doğu-batı istikametinde 5 mlik yol 12m  olarak arsalarından geçtiğini belirterek kuzey-güney yönündeki yolun komşu parselle eşit olarak geçirilmesi doğu-batı yönündeki yolun ise kaldırılarak  ve ya 02/11/2007 tarih 47 nolu  belediye meclis kararı ile onaylanan plana göre yolların tamamının kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; mağduriyetinin giderilmesi için 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması, bu parselde ve bunun gibi emsali 1 olan parsellerde kat sayısının 5 olması uygun bulunmuştur.

104-         20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Zehra Göktaş Yeni Mah. 86 ada 27-28 nolu parsellerinin ilköğretim alanı olarak gösterildiğini belirterek  ilçe merkezinden uzakta  dere ağzında olduğu itiraz talebi değerlendirilerek;  Yeni Mahalle 86 ada 12 parsel nolu taşınmazın kendisine ait olduğu, bu adada  kaçak yapılmış yapılara imtiyaz tanımış olduğunu belirterek itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

105-          30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Emine Akdağ Yeni Mahalle  Yeni Mahalle 86 ada 56 parseldeki arsasında binasının olduğunu  komşu yaklaşma mesafesinde sorunlarının olduğunu belirterek  18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

106-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi rahime Aksakal Yeni Mah. 87 ada 6-7 parsel nolu taşınmazlarının ortasına 12 m lik yol geçtiğini ve parsellerinin  kullanılamaz hale geldiğini belirterek yolun kaydırılarak ve ya 18 uygulaması yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

107-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Semra Pabuççuer- Selçuk Sülek Yeni Mah. 87 ada 8 parsel nolu taşınmazlarına 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

108-         16/06/2016 tarihli dilekçe sahibi M. Şakir Akça- Ayşe  Karadülger Yeni Mah. 88 ada 7 parsel nolu taşınmazının  kapalı spor tesis alanı olduğunu  sağında ve solunda ticari+ konut 0.30-1.50 emsal bulunduğunu  belirterek halısaha olarak kullanılmakta olan yerin  devamı ön görülmediğinden parselinin 0.30-1.50 emsal ile  çevreye uygun olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 0,30-1,50 emsal verilerek 5 katlı TİCK yapılması uygun bulunmuştur.

109-         07/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mesut Ergene Yeni Mah. Darboğaz yolu 88 ada 222 parsel nolu taşınmazının kapalı spor tesis alanı olarak ayrıldığını belirterek parselinin kuzeydoğusunda bulunan toplu işyeri planına dahil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 0,30-1,50 emsal verilerek 5 katlı TİCK yapılması uygun bulunmuştur.

110-         10/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Halil İlhan Yani Mah. 89 ada 9 parsel nolu arsasının imar planı içinde bulunduğunu ancak yeni yapılan planda  tarım arazisi olarak geçtiğini bu arsaların çoğunda ekim-dikim yapılmadığını belirterek  arsasının eski imarlı haline getirilerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

111-         17/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ömer Ünal Yeni Mah. 89 ada 14-22-27 parsellerin önce imarlı iken  imar planı dışında kaldığını  yanındaki parsellere soğuk hava deposu, benzin istasyonu, cezaevi vb. konut tapıldığını  kendisi bina yapamadığında mağdur olduğunu, bu taşınmazların arsa olarak satın aldığını ve arsa olmasaydı almayacağını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

112-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi M. Ali Doğan  Yeni Mah. 89 ada 18 parselin önce imarlı iken imar planı dışında kaldığı, eski planda yol kenarı 5 kat ,iç kesimlerin 2 kat  olduğu ayrıca içerisinde soğuk hava deposu, benzin istasyonu, cezaevi, mermer işletmesine ruhsat verildiğini belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

113-         22/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kurubaş Pet.Nak.Tic.Ltd.Şti Yeni Mah.89 ada 64 parseldeki işletmesinin imarlı ve ruhsatlı olduğunu yeni imar planında imardan kaldırıldığını, şahsına ve  komşularına yüksek derecede zarar  verdiğini  belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

114-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İsmet Gündüz- Necla Gündüz Yeni Mah. 600 ada 1 parsel nolu taşınmazının  imar planı dışında kaldığını söz konusu parselin imar planı tadilatı yaptırdıklarını inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi aldığını belirterek  konut dışı kentsel çalışma alanı olan kalacak şekilde mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

115-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fikriye Durmuş Yeni Mah. 90 ada 7 parsel ve 217 ada 1 parsel nolu  taşınmazlarından yol geçtiğini belirterek itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

116-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fatma Dervişoğlu  Yeni Mah.  94 ada 11 parsel nolu ruhsatlı evinin ve çevresinin keşfinin yapılarak imar planına dahil edilmesini talep etmiştir.Söz konusu talebi değerlendirilerek; Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

117-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kadir Akçay , Ali Öztürk, Tahsin Çetiner ,Ramazan Sarıkaya, Salih Şahin,Salih Geçer Yeni Mah. 94 ada 16 parsel nolu ruhsatlı evinin ve çevresinin keşfinin yapılarak imar planına dahil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

118-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fatma Ordu Yeni Mah. 94 ada 45 nolu arsasının tam ortasından 7m lik yol geçtiğini eski imardaki gibi uygulanması ve ya 18 uygulaması yapılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Geçen yolun parsel sınırına kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

119-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hatice Takar, İlknur Yörükoğlu Yeni Mah. 94 ada 71 parsel ve yola cepheli 5 adet parselin imar dışında kaldığını belirterek mağduriyetinin giderilmesi ve 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

120-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İsmail Gündüzbey Yeni Mah. 94 ada 72 parsel  nolu taşınmazının etrafında imar planı olduğunu belirterek emsal olarak parsellerinde imara girmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

121-         24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ünal Demir,Ümit Demir,Feride Ayşe Demir Yeni Mah. 94 ada 123-124-125-126 nolu parsellerinin imar planına alınmadığını, bu parsellerin 16670m2 iken yol ve yeşil alanlar terk edilerek 10873m2 olduğu %35 zahiat terk edildiğini belirterek parsellerin imar planına dahil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

122-         25/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet İrfan Erol mirasçısı Nedim Numan Erol Karyağdı Mah. 95 ada 30 parsel  nolu taşınmazın  20m lik yol kenarında olduğunu belirterek  emsalinin 0,25-1,25 e çıkarılarak mağduriyetinin giderilmesi için 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

123-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali Öztaş Karyağdı Mah. 95 ada 31 parsel  nolu taşınmazın  20m lik yol kenarında olduğunu belirterek  emsalinin 0,25-1,25 e çıkarılarak mağduriyetinin giderilmesi için 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

124-         25/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Müşerref Küçükkalıpcı Karyağdı Mah. 95 ada 31 parsel  nolu taşınmazın  20m lik yol kenarında olduğunu belirterek  emsalinin 0,25-1,25 e çıkarılarak mağduriyetinin giderilmesi için 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

 

125-         25/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hayrettin Tağıl,Ayşe Yavuz Karyağdı Mah. 95 ada 31 parsel  nolu taşınmazın  20m lik yol kenarında olduğunu belirterek  emsalinin 0,25-1,25 e çıkarılarak mağduriyetinin giderilmesi için 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

126-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Selahattin Tıkıroğlu Yeni Mah. 95 ada 50 parsel nolu taşınmazlarının imar planında okul ve parka ayrıldığı, geriye az bir alanlarının kaldığı taşınmazlarının ve kullanım alanlarının küçültüldüğünü belirterek planın yeniden düzenlenmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

127-         24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ulviye Evren Yeni Mah. 95 ada 51 parsel nolu taşınmazının büyük kısmının konut alanı iken yeni planda konut alanının tamamının okul ve yola dönüştüğünü belirterek yeni planın iptal edilerek eski hale dönmesini ve ya tarafıma tek tapuda şuan ki arsanın değerinde yer verilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

128-         23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Abdullah Serin Yeni Mah. 95 ada 51 parsel nolu taşınmazının büyük kısmının konut alanı iken yeni planda konut alanının tamamının okul ve yola dönüştüğünü belirterek yeni planın iptal edilerek eski hale dönmesini ve ya tarafıma tek tapuda şuan ki arsanın değerinde yer verilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

129-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Rabia Bilecen Yeni Mah. 95 ada 52 parsel nolu taşınmazının imar planında konut alanı ve yolu olarak gözükmekte iken yeni planda tamamının parka dönüştüğünü belirterek eski halinde korunmasını, korunmaması halinde 18 uygulaması ile şahsına tek tapu verilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

130-         27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Muharrem Çoban Yeni Mah. 95 ada 75 parseldeki 510m2 3 katlı binasını ruhsat plan proje ve imar çapına göre tamamladığını, yeni imar planında arsasının bulunduğu alanın 0,25-1,25  emsal ile konut alanı olduğunu ve mevcut binasını 0,35-1,05 emsalde yaptığını belirterek yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için parselinin olduğu alanın 0,35-1,05 olarak değiştirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; mevcut 1,25 emsal korunarak (TAKS) taban alanı kat sayısının iptal edilerek mağduriyetinin giderilmesi  uygun bulunmuştur.

131-         20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Muharrem Çoban Yeni Mah. 95 ada 75 parseldeki 510m2 3 katlı binasını ruhsat plan proje ve imar çapına göre tamamladığını, yeni imar planında arsasının bulunduğu alanın 0,25-1,25  emsal ile konut alanı olduğunu  ancak inşaatının taban alanının fazla kullandığını belirterek mevcut bina alanı ile yeni imarın uyumlu hale getirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; mevcut 1,25 emsal korunarak (TAKS) taban alanı kat sayısının iptal edilerek mağduriyetinin giderilmesi  uygun bulunmuştur.

132-         27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Serdal BEKER Yenimahalle 97 ada 20,21 parsel nolu taşınmazlarının 25 mt lik Finike Caddesi üzerinde 0,25-1,25 emsali olduğunu belirterek Dua Yokuşu Fatih camisi arasında bulunan yol kenarlarının 0,30-1,50 emsal olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

133-         14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Recep IŞIK Yenimahalle Finike Caddesi 98 ada 8 parsel nolu taşınmazına 2. Kez yol genişlemesi yapılacağını taşınmazı üzerinde bulunan binanın 2 katlı evinin 2-3mt yol içinde kalarak zarar vereceğini, eski imar planında %30 olan inşaat alanının %25 e düşürüldüğünü, bazı yerlerde kat artışı olmasına rağmen 25mt lik yol kenarında olduğu halde kat artışı yapılmadığını belirterek 2. Kez yol genişlemesinin yapılmamasını, parsellerinde de kat artışı yapılmasını ve  %25 e düşürülen inşaat taban alanının yine %30 a çıkarılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

134-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kemal KOLAK Yenimahalle Finike Caddesi 98 ada 22 parsel nolu taşınmazına 2. Kez yol genişlemesi yapılacağını taşınmazı üzerinde bulunan binanın 2 katlı evinin 2-3mt yol içinde kalarak zarar vereceğini, eski imar planında %30 olan inşaat alanının %25 e düşürüldüğünü, bazı yerlerde kat artışı olmasına rağmen 25mt lik yol kenarında olduğu halde kat artışı yapılmadığını belirterek 2. Kez yol genişlemesinin yapılmamasını, parsellerinde de kat artışı yapılmasını ve  %25 e düşürülen inşaat taban alanının yine %30 a çıkarılması talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

 

135-         14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Durali CÜCE Yenimahalle Finike Caddesi 98 ada 24 parsel nolu taşınmazına 2. Kez yol genişlemesi yapılacağını taşınmazı üzerinde bulunan binanın 2 katlı evinin 2-3mt yol içinde kalarak zarar vereceğini, eski imar planında %30 olan inşaat alanının %25 e düşürüldüğünü, bazı yerlerde kat artışı olmasına rağmen 25mt lik yol kenarında olduğu halde kat artışı yapılmadığını belirterek 2. Kez yol genişlemesinin yapılmamasını, parsellerinde de kat artışı yapılmasını ve  %25 e düşürülen inşaat taban alanının yine %30 a çıkarılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

136-         14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İbrahim ÖRS Yenimahalle Finike Caddesi 98 ada 24 parsel nolu taşınmazına 2. Kez yol genişlemesi yapılacağını taşınmazı üzerinde bulunan binanın 2 katlı evinin 2-3mt yol içinde kalarak zarar vereceğini, eski imar planında %30 olan inşaat alanının %25 e düşürüldüğünü, bazı yerlerde kat artışı olmasına rağmen 25mt lik yol kenarında olduğu halde kat artışı yapılmadığını belirterek 2. Kez yol genişlemesinin yapılmamasını, parsellerinde de kat artışı yapılmasını ve  %25 e düşürülen inşaat taban alanının yine %30 a çıkarılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

137-         14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehriban Dormul Yenimahalle Finike Caddesi 98 ada 30 parsel nolu taşınmazına 2. Kez yol genişlemesi yapılacağını taşınmazı üzerinde bulunan binanın 2 katlı evinin 2-3mt yol içinde kalarak zarar vereceğini, eski imar planında %30 olan inşaat alanının %25 e düşürüldüğünü, bazı yerlerde kat artışı olmasına rağmen 25mt lik yol kenarında olduğu halde kat artışı yapılmadığını belirterek 2. Kez yol genişlemesinin yapılmamasını, parsellerinde de kat artışı yapılmasını ve  %25 e düşürülen inşaat taban alanının yine %30 a çıkarılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

138-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Özkan Karakaya Yenimahalle Finike Caddesi 98 ada 38 parsel nolu taşınmazına 2. Kez yol genişlemesi yapılacağını taşınmazı üzerinde bulunan binanın 2 katlı evinin 2-3mt yol içinde kalarak zarar vereceğini, bazı yerlerde kat artışı olmasına rağmen 25mt lik yol kenarında olduğu halde kat artışı yapılmadığını belirterek 2. Kez yol genişlemesinin yapılmaması, parsellerinde de kat artışı yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Evin korunarak yolun kaydırılması uygun bulunmuştur.

139-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Durali Ercan Yenimahalle Finike Caddesi 98 ada 38 parsel nolu taşınmazına 2. Kez yol genişlemesi yapılacağını taşınmazı üzerinde bulunan binanın 2 katlı evinin 2-3mt yol içinde kalarak zarar vereceğini, bazı yerlerde kat artışı olmasına rağmen 25mt lik yol kenarında olduğu halde kat artışı yapılmadığını belirterek 2. Kez yol genişlemesinin yapılmaması, parsellerinde de kat artışı yapılmasını talep etmiştir.Söz konusu talebi değerlendirilerek; Evin korunarak yolun kaydırılması uygun bulunmuştur.

140-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Düriye Atalay  Yeni Mah.98 ada 38 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan binanın batısında geçen 17m lik yolun 25m olduğunu, plan uygulandığı takdirde binalarının yıkılmasının söz konusu olduğunu belirterek imar planına itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Evin korunarak yolun kaydırılması uygun bulunmuştur.

141-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Semra Pabuççuer, Selçuk Sülek Yeni Mah. 99 ada 13 parsel nolu taşınmazlarının 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

142-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Türkan Kocabıyık Yeni Mah. 100 ada 1-6-7-8 parsel nolu taşınmazlarının tamamının yol ve yeşil saha olduğunu belirterek parkın kaldırılarak 02/06/2011 tarihli meclis kararına uyularak yerinin kullanılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

143-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Sakine Yılmaz, Kadime Günel  Yeni Mah. 103 ada 3 ve 87 ada 9 parsel nolu taşınmazlarında yol ve park bulunduğunu belirterek 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

144-         08/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hatice Aykut Yeni Mah. 103 ada 4 ve 20 parselde bulunan  arsalarından yol geçtiğini kendisine yer kalmadığını  belirterek yolların kaldırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

 

145-         16/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fikret Başev Yeni Mah. Kavakdibi 103 ada 7 parsel nolu taşınmazının park, 103 ada 24 parsel nolu taşınmazının da yol  olduğunu  belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

146-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hasan Aktaş Yeni Mah. Kavakdibi 104 ada 40 parsel nolu taşınmazının  üzerinde 2 katlı evinin  olduğunu,  parselinin terklerinin yapıldığını,  yeni bir ev yapacak olduğu zaman bina sığmayacağını, karşıdaki arazilerden hiç terk yapılmadığını belirterek yolun karşı tarafa kaydırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

147-         22/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Necla Bayrak Yeni Mah 106 ada 1 parsel  nolu taşınmazının yol ve yerleşim alanı gözüktüğünü belirterek 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

148-         14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Zühtü Bülbüloğlu, Hikmet Yılmaz Ziynet Başer, Mustafa Bülbüloğlu Yeni Mah. Finike Yolu üzerinde 107 ada 14 parsel nolu taşınmazının bir kısmının imar planında olduğu kalan kısmının ise imar dışı bırakıldığını belirterek  kalan kısmının da imara alınarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

149-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Turhan Özmil Yeni Mah. 109 ada 3 parsel nolu taşınmazlarının kenarından geçen yol ve yeşil alandan dolayı  evinin kenarında gereken arsa payı bırakılmadığını belirterek mevcut evin etrafında gerekli arsa bırakıldıktan sonra düzenleme yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

150-         20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Emin Koloğlu  Yeni Mah. Kirazlı sokak 109 ada 5 parsel nolu taşınmazının tam ortasından artı şeklinde yol geçtiğini, diğer yarısının da park olduğunu belirterek tam ortadan geçen 7m lik yolun ve parkın gereksiz olduğuna  imar planı düzeltilerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

151-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Belkıs Şekerci Yeni Mah. 109 ada 59 ve 22 parsel nolu taşınmazlarının 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

152-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fatma Tok Yeni Mah. Kulebağları 109 ada 6 ve 54 parsel nolu taşınmazlarının arasından 7 mlik geçen yolun  15 m ye çıkartılarak evinin üzerine getirildiğini, yolun hiçbir parselin ihtiyacı olmayan gereksiz bir yol olduğunu, 54 parseldeki evin yıkıldığı zaman yenisinin yapılmasının mümkün olmadığını belirterek imar planındaki mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; yolun 6 parsel sınırına kaydırılarak 12mt lik yolların birbirini karşılayacak şekilde düzeltilmesi ve 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

153-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih Taşkıran Yeni Mah. Fethiye Cad. 109 ada72 parsel nolu taşınmaz üzerine  ruhsatlı 3 katlı bina yaptığını, yeni planda 5 m olan yol çekme mesafesinin 1-2m ye kadar indiğini belirterek yoldan çekme mesafesinin korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

154-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Haluk Altunkaya Yeni Mah. 109 ada 88 parsel nolu taşınmazının komşu parselle arasından geçen yolun 6 m den 12 m ye çıkarıldığını belirterek 12m lik yol payının eski haline dönüştürülmesi ve ya tamamının parsellerinden değilde  yine komşusuyla yarı yarıya alınmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 89 parselde bulunan ev kurtarılacak şekilde yolun kaydırılması ve 10mt ye indirilmesi uygun bulunmuştur.

155-         16/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Sevim Yüksel Sarıca, Gülsüm İlhan Yeni Mah. Kavakdibi mevkiinde 110 ada 29 parsel nolu  taşınmazlarının  ortaokul ve sağlık tesis alanı olarak ayrıldığını söz konusu parsellerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek 18 uygulaması ile mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

156-         23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fatma Berberoğlu ,Şakire Kondak  Yeni Mah. 110 ada 30 parsel nolu taşınmazlarının 18 uygulaması yapılamasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

157-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kadir Özmen Yeni Mah. Kavakdibi 110 ada 56 parsel nolu, içinde 2 katlı konut bulunan taşınmazlarının sağlık tesis alanı olarak ayrıldığını belirterek evlerinin konut alanın da   kalacak şekilde düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Evin korunarak sağlık tesis alanının kaydırılması uygun bulunmuştur.

158-         27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mustafa Türkiş Yeni Mah. 112 ada 1 parsel nolu taşınmazlarının tamamına kültürel tesis alanı  ibaresi konularak planlandığını belirterek  18 uygulaması yapılarak yeni bir parsel gösterilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

159-         27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Saliha Ergin Yeni Mah. 112 ada 2-3 numaralı parsellerinin konut alanında iken kültürel tesis alanı ve yol olarak göründüğünü belirterek planın eski haline getirilerek konut yapılabilecek  duruma gelmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

160-         24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Saliha Ergin Yeni Mah. 112 ada 2-3 numaralı parsellerinin konut alanında iken  kültürel tesis alanı ve yol olarak göründüğünü  belirterek planın eski haline getirilerek konut yapılabilecek  duruma gelmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

161-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali Aras Şadiye Aras varisi Mehmet Aras Yeni Mah. 112 ada 11-12-32-36 nolu parsellerinin yol, yeşil alan olduğunu belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

162-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayşe Keçeci; Karyağdı Mah. 121 ada 1 parselde bulunan evinin çevresindeki yapılaşmanın bitişik nizam 6 kat olduğunu, yeni planda bitişik nizam 5 kat iken ayrık nizam 5 kata değiştirildiğini, yolların parselinden tarafa kaydırıldığını, Çukurdeğirmen sokakta bulunan 12m lik yolun karşı parselin 2m kadar dışından başladığını, 2mlik farkın tamamını tarafına yansıdığını  belirterek çevresindeki binalar gibi 6 kat olmasını talep etmiştir.  Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yolun kadastro sınırlarına göre kaydırılarak bitişik nizam 5 katlı, 0,30-1,50 emsal ile TİCK olması uygun bulunmuştur.

163-         10/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kerim Yavuz  Karyağdı Mah. Eski Finike Cad. 123 ada 9 parselin  okul alanına ve kamu alanına katıldığını belirterek  mümkünse düzeltilmesini, mümkün değil ise taraflarına yeni parsel  verilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

164-         27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Müfide Başbuğu Karyağdı Mah. 124 ada32 parsel nolu taşınmazlarının 34-35-36 parseller tarafındaki yolun  tamamının kendilerinden geçtiğini , bu kısımlara rastlayan parseller ile eşit olarak geçirilmesini belirterek  124 ada 32 parselin eski un farikası  tarafında yapılan  imar planı tadilatına göre düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Değirmenci konakları (458 ada 6 parsel) ile 124 ada 32 parsel arasındaki yolun 458 ada 6 parsel sınırına kaydırılarak 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

165-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Necla Atay, Müşerref Koşul Keriman Çelenkoğlu, Sebahattin  Özdemir Karyağdı Mah. 124 ada 31 parsel nolu taşınmazlarının 34-35-36 parseller tarafındaki yolun  tamamının kendilerinden geçtiğini , bu kısımlara rastlayan parseller ile eşit olarak geçirilmesini belirterek  124 ada 31 parselin eski un farikası  tarafında yapılan  imar planı tadilatına göre düzeltilmesini talep etmişlerdir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Değirmenci konakları (458 ada 6 parsel) ile 124 ada 32 parsel arasındaki yolun 458 ada 6 parsel sınırına kaydırılarak 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

166-         07/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hüseyin Başbuğ Bircan Başbuğ  Karyağdı Mah. 124 ada 33 parsel nolu taşınmazlarının 34-35-36 parseller tarafındaki yolun  tamamının kendilerinden geçtiğini , bu kısımlara rastlayan parseller ile eşit olarak geçirilmesini belirterek  124 ada 33 parselin eski un farikası  tarafında yapılan  imar planı tadilatına göre düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Değirmenci konakları (458 ada 6 parsel) ile 124 ada 32 parsel arasındaki yolun 458 ada 6 parsel sınırına kaydırılarak 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

167-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Süleyman solak Karyağdı Mah.  124 ada 40 parsel  nolu taşınmazını emsalinin 1 olduğunu, 22mlik yol cephesi olduğunu, karşısında bulunan parsellerde 1,25 emsal uygulandığını belirterek  parselinin bulunduğu cephede de 1,25 emsal uygulanarak 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

168-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hüseyin İsmail SÜLEK, Nurten SÜLEK, Ayşe Neriman KAYGISIZ  Karyağdı Mah  124 ada 41 parsel  nolu taşınmazının emsalinin 1 olduğunu, belirterek  emsalinin 1,25 olarak uygulanarak 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

 

169-         20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Şükrü BAYINDIR Karyağdı Mah. 124 ada 44 parsel  nolu taşınmazının emsalinin 1 olduğunu, belirterek  emsalinin 1,25 olarak uygulanarak 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

170-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hakan YUVA Karyağdı Mah.  124 ada 47 parsel  nolu taşınmazının yol ve yeşil alan olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

171-         27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih EVRAN Ve Muzaffer EVRAN Yenimahalle 124 ada 45 parsel nolu taşınmazlarının okul alanında kaldığını belirterek maddi ve manevi zararının ortadan kaldırılması içim bir yer gösterilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

172-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih EVRAN Ve Muzaffer EVRAN Yenimahalle 124 ada 45 parsel nolu taşınmazlarının okul alanında kaldığını belirterek mağdur olmamaları için yapılaşmanın durdurularak 18 uygulamasının yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

173-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Nazmiye KAYA Yenimahalle 124 ada 69 parsel nolu taşınmazının büyük bir kısmının yolda kaldığını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesi ve yerlerinin tek parselden verilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

174-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Rüştü EKMEKCİ Karyağdı Mahallesi 127 ada 73-79 parsel nolu taşınmazlarının tamamının sağlık tesis alanı olduğunu, aynı adada anaokulu ve parka ayrılan büyük bir alan olduğunu, arsalarına yakın bir sağlık tesisi diş hastanesi olduğunu, güney bölgede ise hiç sağlık tesisi olmadığını donatı alanlarının genel plan ve adalar içerisinde adil dağıtılmadığını düşünerek 18 uygulaması yapılması yapılarak bir yer gösterilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

175-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hüseyin İsmail SÜLEK, Nurten SÜLEK, Ayşe Neriman KAYGISIZ Karyağdı Mah  124 ada 60 parsel  nolu taşınmazlarının emsalinin 1 olduğunu, belirterek  emsalinin 1,25 olarak uygulanarak 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

176-          23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayşe DOĞAN Karyağdı Mahallesi 125 ada 6 parsel nolu taşınmazının ortasından 10mt kuzeyinden 12mt yol geçerek arazisini kullanılamaz hale getirdiğini belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

177-         24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Durmuş ÖZBEY Karyağdı Mahallesi 125 ada 8  parsel nolu taşınmazının zayiatının çok yüksek olduğunu belirterek 18 uygulaması ile mağduriyetinin giderilmesi talebi değerlendirilerek; Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

178-         20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mustafa DOĞAN Karyağdı Mahallesi 125 ada 14 ve 18 parsel nolu taşınmazının tamamının alınması sebebiyle büyük zarara uğradıklarını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

179-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ünal OYGUR Mustafa OYGUR  Karyağdı Mahallesi 125 ada 9 ve 25 parsel nolu taşınmazlarının kısmen konut, kısmen yeşil alan ve yol olduğunu belirterek 18 uygulaması yapılarak bağımsız parsel verilmesini talep etmiştir. S Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

180-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İbrahim DOĞAN Karyağdı Mah.  125 ada 14,18,19 parsel  nolu taşınmazlarının ının emsalinin 1 olduğunu, belirterek  emsalinin 1,25 olarak uygulanarak 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

181-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih ERTUĞRUL Karyağdı Mah. 125 ada 20 parsel  nolu taşınmazının ortasından yol geçtiğini ve arsasının kullanılamaz duruma geldiğini belirterek yolun komşu parselle arasına alınarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

182-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih ULUTAŞ Karyağdı Mah.  125 ada 21 parsel  nolu taşınmazının ortasından yol geçtiğini ve arsasının kullanılamaz duruma geldiğini belirterek yolun komşu parselle arasına alınarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

183-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Erdoğan GÜLER Karyağdı Mah.  125 ada 37 ve 38  parsel  nolu taşınmazlarının yola terk işlemleri yapılmış arsa olarak aldığını, şimdiye kadar ev yapamadığını, güney tarafında bulunan yolun 8mt arsasına kaydırıldığını ve genişletildiğini belirterek zararının ortadan kaldırılması için yolun her iki tarafa doğru genişletilmesi ve genişleme miktarının azaltılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

184-         17/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Güler Akkaya vekili Cengiz Baldıroğlu Karyağdı Mahallesi 126 ada 27, 11, ve 2 parsel nolu taşınmazlarının  imar planında 2 katlı iken tarlaya dönüştürüldüğünü belirterek eski haline getirilmesini ve Yeni Mahalle 110 ada 28 parsel nolu taşınmazının 5 kata izinliyken yeni imar planında okul alanı yapıldığını belirterek okul yerinin daha uygun bir alana kaydırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 126 ada 11 ve 2 parsel nolu taşınmazlar plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir. 126 Ada 27 parselin bulunmadığı tespit edilmiştir.110 ada 28 parsel nolu taşınmazın 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

185-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Fatih Akgün Karyağdı Mahallesi 138 ada 108 parsel nolu taşınmazını terk işlemlerinin yapılmış olarak satın aldığını, 364 m2 arsasının 280 m2’ ye  kadar düştüğünü  ve yolun tamamının kendi parseline genişlediğini belirterek yolun her iki tarafı eşit miktarda genişletilmesi ve yoldan dolayı arsa kayıplarının emsal ve kat artışı olarak telafi edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 138 ada 108 parsel önündeki yolun her iki tarafa kaydırılarak geçirilmesi uygun bulunmuştur.

186-         17/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kerim Yavuz ve Durali Yavuz Karyağdı Mahallesi 138 ada 119,121,122,123 nolu parsellerin park sahasında kaldığını belirterek parkın kaldırılarak daha önce yapılmış olan imar planı tadilatları göz önünde bulundurularak mağduriyetlerinin giderilmesi talebi göz önüne alınmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 10mt lik yol konularak mağduriyetinin giderilmesi uygun görülmüştür.

187-         24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Osman Karademir Karyağdı Mahallesi Fethiye Caddesinde bulunan  150 ada 16 parsel nolu taşınmazın üzerinden yol geçirildiğini belirterek mağduriyetlerin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

188-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mustafa ERDOĞAN Karyağdı Mahallesi 150 ada 17 parsel nolu taşınmazlarının anayol üzerinde çevresi 5 katlı mevcut imar planında bitişik nizam 4 kat iken yeni imar planında aylık nizam 3 kat olarak değiştirildiğini belirterek 5 kat olarak değerlendirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 150 ada 17 parsel nolu taşınmazın anayol kenarında olmasından dolayı TİCK 5 Kat 0,25-1,25 emsal ile düzeltilmesi uygun bulunmuştur.

189-         27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Betül Filiz Temuçin Nazmiye Filiz Karyağdı Mahallesi 150 ada 24,25,26 parsel nolu taşınmazlarının 3194 sayılı imar kanununun 15 -16 maddeleri gereğince yola terk ve ifraz yapılarak oluşturulduğunu 150 ada 20 ve 151 ada 1 parsel nolu taşınmazlarında yola terk ve ifraz işlemlerinin yapıldığını 150 ada 1 parsel ile mezarlık arasında zeminde kullanılan imar planında da olan yolun olduğunu buna rağmen imar parselleri dikkate alınmadan derenin doğusundan ve batısından 7 m’lik yolların koyulduğunu parsellerinin tamamının bozularak artık parsellere dönüştüğünü Elmalı Koruma amaçlı imar planı sınırları dışında kaldığını parsellerin 3 kat olduğunu batı taraflarının 5 kat olduğunu belirterek 150 ada 24,25,26 nolu parsellerinin eski imar planına göre düzeltilmesi , koruma amaçlı imar planının yeniden uygulanarak parsellerinin doğusunda yolun eski imar planına göre düzeltilmesi, Fethiye Caddesi üzerine düşen  kısmın ticari alan 5 kat olarak düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 150 ada 26 parsel nolu anayol cephesinde bulunan taşınmazın TİCK 5 Kat 0,25-1,25 emsal ile düzeltilmesi, diğerlerinin 3 kat olarak kalması uygun bulunmuştur.

190-         27/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayşe Gedikli, Hüseyin Gedikli Yeni Mahalle 212 ada 4 parsel ve civarının aylık nizam 5 kat 0,30- 1.50 olduğu , dua yokuşu ümit eczanesi Faruk Milli binası tuna et arasının eski yerleşim olduğu binaların bitişik nizam 5 kat olarak tamamının kullanıldığı  yeni imar planına göre mevcut binaların yenilenmesinin mümkün olmayacağını belirterek eski yapılaşmanın yenilenebilmesi için çözüm üretilerek mağduriyetinin önlenmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Dua yokuşu- Ümit eczanesi, Faruk Milli binası-Tuna et arasının Bitişik nizam 5 kat olması uygun bulunmuştur.

191-         20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mesut Karataş Metin Karataş Yeni Mahalle Düdenbaşı mevkiinde bulunan 216 ada 25,26,27 parsel nolu taşınmazlarının 2008 yılında hazineden parselasyon oluk şekilde açık artırma ile aldıklarını bu parsellerin üzerinde konutlarının olduğunu yeni imar planında parsellerinin park ve yol alanında kaldığını büyük bir alanın toplu iş yeri olarak ayrıldığını belirterek 216 adanın mevcut planda olduğu gibi konut ve eğitim alanları olarak düzeltilerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir.Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

192-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Abdullah MIHÇI yeni mahalle 216 ada 24 parsel nolu üzerinde 2 katlı evinin bulunduğu taşınmazının park yol ve toplu iş yeri olarak ayrıldığını belirterek o semtte bulunan konutların dikkate alınarak mahallede konut alanına ihtiyaç olduğunun göz önünde bulundurulmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

193-         03/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mahmut Dikici Gündoğan Mahallesi 219 ada 7 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda aylık nizam uygulandığını yolların genişlediğini belirterek bitişik nizam uygulanarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

194-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Cemil Akçay Gündoğan mahallesi 219 ada 10 parsel nolu üzerinde 2 katlı ruhsatlı evinin bulunduğu taşınmazının yolda kaldığını evinden yukarı çıkan yolun çalışmasının imkansız olduğunu belirterek  mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

195-         07/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Dursade ÇETİN Gündoğan Mahallesi 219 ada 11 parsel nolu taşınmazının elektrik trafosu işareti konulduğunu ev yapmasının mümkün olmayacağını yolların arsasından alındığını belirterek trafo işaretinin kaldırılarak şu an ki trafo binasının yerine konulması  veya uygun bir yere alınması , arsasından geçen yolun mevcut kullanılmakta olan yola göre düzenlenmesi yoldan çekme mesafesinin 0 olarak mevcut binalar bulunduğundan dolayı bitişik nizam olarak yeniden düzenleme yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

196-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Arif ALTUĞ Gündoğan Mahallesi 221 ada 6 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda yapılan değişikliklere itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

197-         29/06/2016 tarihli dilekçesi ile İbrahim Özcan Gündoğan mahallesi 222 ada 2 parsel nolu üzerinde ev olan taşınmazlarının imar planına itiraz ederek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

198-         23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Nuri Tunç Gündoğan Mahallesi 225 ada 9 ve 14 parsel nolu 1 katlı evinin olduğu taşınmazının üzerinden 10 m’lik yol geçtiğini yolun fiili olarak açılmasının mümkün olmadığını belirterek yolun açılabilecek şekilde teknik ekipler tarafından incelenerek kaydırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

199-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Murat Bayraktar Gündoğan Mahallesi 226 ada 9 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda mevcut yolar değiştirilerek 0,30 -1,50 olarak planlandığını yeni yolların açılmasının topoğrafik ve mülkiyet dokusundan dolayı mümkün olmayacağı belirterek plana itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

200-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İdris Adak Gündoğan Mahallesi 227 ada 2 parsel nolu taşınmazının aynı korunmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

201-         24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Şaban SARIBIYIK Karyağdı Mahallesi 235 ada 1 parsel nolu taşınmazlarının kuzeyinden geçen yolun genişletildiğini ve inşaat oranının düşürüldüğünü büyük miktarda maddi zarara uğratıldığı belirterek eski imar planındaki haklarının korunması parselin kuzeyinden geçen yolun az genişletilmesi ve inşaat oranının önceki inşaat alnına denk gelecek şekilde yeniden belirlenmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

202-         23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Süleyman Memiş Karyağdı Mahallesi 235 ada 20 parsel kuzeyinden 25 m’lik Üniversite yolu geçtiğini planın 0,25 emsal olduğunu 25 m’lik yol bulunan alanların genellikle 0,25 - 1,25 emsal olduğunu belirterek en azından yol kenarında bulunan parsellere uygulama yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

203-         24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali ihsan Memiş Karyağdı Mahallesi 235 ada 20 parsel kuzeyinden 25 m’lik Üniversite yolu geçtiğini planın 0,25 emsal olduğunu 25 m’lik yol bulunan alanların genellikle 0,25 - 1,25 emsal olduğunu belirterek en azından yol kenarında bulunan parsellere uygulama yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

204-         22/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali İSEN Karyağdı Mahallesi Kızıltemeller mevkiinde bulunan 240 ada 2 ve 3 nolu parsellerinin yarısının imar planı içinde park ve yeşil saha olduğu yarısının da dışında kaldığını belirterek parsellerinin tamamının mağduriyetinin giderilerek  imar planı içerisine alınmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

205-         20/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Yaşar Karataş Düdenbaşı mevkiinde bulunan 244 ada 9 parsel nolu süt ve süt ürünleri üretim tesisi bulunan taşınmazının toplu iş yeri olarak emsal 0,40 hmax 6.50 olduğunu mevcut imar planında emsal 0.40 hmax 8.50 olarak belirlendiğini daha modern bir tesis yapmak istediğini belirterek emsalin 0.50 veya 0.60 bina yüksekliğinin 8.50 olarak düzeltilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 0,40 Emsal verilerek yüksekliğinin 8,50 olması uygun bulunmuştur.

206-         23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Teslime Gül Gündoğan Mahallesi Mevlana Caddesi Halk Eğitim merkezi yanında 248 ada 10 parsel nolu 4 katlı evinin olduğu arsasından yol geçtiğini belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

207-         23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Halil Şen Gündoğan Mahallesi Mevlana Caddesi Halk Eğitim merkezi yanında 248 ada 19 parsel nolu içinde evi bulunan taşınmazından yol geçtiğini 110 m2 ev yapma imkanı varken 70 m2 ‘ye düştüğünü 18 uygulaması ile hisseli olacağına ve maddi zarara uğrayacağını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

208-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mustafa Şefik Karakaş Gündoğan Mahallesi Mevlana Caddesi Halk Eğitim merkezi ile DSİ arasında bulunan 248 ada 50 parsel nolu taşınmazın sahibi olarak DSİ kullanımında olan 248 ada 13,21,22 parsellerin DSİ ‘den alınarak ticaret konut alanına alınmasının uygun olmadığını DSİ arazisinin bütünlüğünün bozulmaması gerektiğini anayoldan ayrılan 11,21 parsel arasından ve 13 parsel kenarından geçen yaya yolunun arka cepheye uzantısı olan DSİ hissinat duvarı kenarına alınması ve bu yola merdiven düzenlemesi yapılarak açılması 15 parselde mevcutta bulunan evden yol geçtiğini yolun evi kurtaracak şekilde 10 ve 19 parsel arasından geçmesi 43 ada 4 parsel ve kaldırılması düşünülen yolda B-6 düzenleme yapılması silüeti bozacağından bu alanda kat yüksekliğine eşitlik sağlanması gerektiğini belirterek planın düzeltilmesi ve 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

209-         24/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet SARIBIYIK Karyağdı Mahallesi 276 ada 8 nolu parseline 2 tane park konulduğu ve bir kısmının imarsız bırakıldığını belirterek park alanlarının kaldırılması parselin tamamının imara alınması ve konut yapımına uygun bir planlama yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

210-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İbrahim ÖZCAN 277 ada 2 parsel üzerinde evinin olduğunu belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

211-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Durmuş KORKMAZ 277 ada 3 parsel üzerinde evinin olduğunu belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

212-         23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Şerife SARIBIYIK Gündoğan Mahallesi 278 ada 2 parsel nolu taşınmazın 3 kat 0.30 0.90 olduğu 60 m’lik Karayoluna cephe olduğunu belirterek karayoluna cephe parseller 0.30 - 1.50 5 kat iken parselinin sehven 3 kat olarak bırakıldığını 6 kat 0.30 1.50 olarak plana işlenmesi ve arsanın içindeki park ve resmi kuruma itiraz etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

213-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Ali Çobanoğlu Karyağdı Mahallesi 281 ada 51,54 parsellerinin plan ve parselasyonunun yaptırdığını imar planında bu ada parsellerinin bulunmadığını belirterek plana dahil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Plan onama sınırı dışında olduğundan reddedilmiştir.

214-         16/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih ARI Gündoğan Mahallesi 308 ada 38 parsel nolu taşınmazının önünden geçen yolun 7 m’den 17 m’ye çıkarıldığını ilave olarak yeni 7 m’lik yol geçtiğini ve parsellerinin %75 inin yol olduğunu ve kullanacak alanının olmadığını belirterek yol genişlemesinin makul düzeyde tutulmasını ilave geçilen 7 m’lik yolun kaldırılmasını yol genişlemesine karşılık kalan alanda kat ve emsal artışı yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

215-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ramazan ONAT Gündoğan Mahallesi 308 ada 39 parsel nolu taşınmazından yol geçtiğini arsasını kullanılmaz hale getirdiğini belirterek yolun başka bir yerden geçirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

216-         17/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fatih ARI Gündoğan Mahallesi 309 ada 104 parsel nolu taşınmazının Belediye hizmet alanı olarak gözüktüğünü bu alanın 309 ada 14 parsel nolu hazine arazisine alınması, 309 ada 104 parselin arsa olarak devam etmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 309 ada 14 parsele Belediye hizmet alanının kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

217-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fatih ARI Gündoğan Mahallesi 309 ada 15 parsel nolu taşınmazının yeşil alan olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

218-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İbrahim ÖZCAN Gündoğan Mahallesi 309 ada 60 parsel nolu taşınmazında evi olduğunda mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Yeni planın iptal edilerek, mevcut haliyle kalması uygun bulunmuştur.

219-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ahmet Cemil BÜYÜKAKIN Yeni Mahalle 357 ada 1 parsel nolu taşınmazının yolunun olmadığını belirterek duruma itiraz ve 18 uygulaması yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

220-         22/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kamile SELEK Karyağdı Mahallesi Yeni Bağlar Mevkiinde 370 ada 2 parsel nolu taşınmazının kuzeyinde bulunan 7 m2lik yolun kendi parseline doğru 3 m daha genişleyerek 10 m ‘ye çıktığını belirterek yolun her iki tarafa doğru1.5 m genişletilmesi veya 7 m olarak eski haline getirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; yolun her iki taraftan eşit miktarda büyütülmesi uygun bulunmuştur.

221-         22/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayşe Sıdıka GEDİKLİ ,Osman Şeref CANBOLAT , Hilmi Şefik CANBOLAT Karyağdı Mahallesi 373 ada 1 parsel nolu taşınmazının imar planı dışında kaldığını önceki planda 0.20-0.40 emsal olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesi talebi ve Yeni Mahalle 89 ada 12 ,31 parsel nolu taşınmazlarının imar planı dışında kaldığını daha önce anayol kenarı 5 kat iç kesimlerin 2 kat 0.20-0.40 emsalin olduğunu bu bölgede yapılaşmaların başladığını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

222-         08/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Bahriye YEŞİL Gündoğan Mahallesi 401 ada 1 parsel nolu taşınmazının imar planında trafo yeri olduğunu belirterek bu trafo şerhinin kaldırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; İmar planı ve parselasyon yapılırken trafo yeri olarak ayrıldığı için Reddedilmiştir..

223-         13/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Zeynep İLHAN Gündoğan Mahallesi 409 ada 4 parsel nolu taşınmazının çevresinin 5 kat imarlı olduğunu kendisine ait ada parsel de 3 kat imar yapıldığını emsallerin dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılmasını talep etmiştir.Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

224-         14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayfer PEHLİVANOĞLU Gündoğan Mahallesi 409 ada 5 parsel nolu taşınmazının çevresinin 5 kat imarlı olduğunu kendisine ait ada parsel de 3 kat imar yapıldığını emsallerin dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

225-         15/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Gülsün MADEN Gündoğan Mahallesi 409 ada 6 parsel nolu taşınmazının çevresinin 5 kat imarlı olduğunu kendisine ait ada parsel de 3 kat imar yapıldığını emsallerin dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılmasına itiraz etmiştir.Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

226-         08/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet KARATEPE Gündoğan Mahallesi 412 Ada 1 parsel nolu taşınmazın trafo yeri olduğunu yerinin 20 m yakınında mevcut kurulu trafo olduğunu belirterek trafo şerhinin kaldırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; İmar planı ve parselasyon yapılırken trafo yeri olarak ayrıldığı için Reddedilmiştir.

227-         14/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Halit UYAN Gündoğan Mahallesi Antalya yolu yeni Hastane karşısında 440 ada 6 parsel nolu taşınmazın önündeki ve arkasındaki adaların 5 kat olduğunu ortada kendi adalarının 3 kat olduğunu belirterek kendi adalarının da 5 kat olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

228-         25/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali TEKİN Karyağdı Mahallesi  459 ada 1 ve 4 parsel nolu taşınmazlarının 0.20 yoğunlukta 5 kat olduğunu Fethiye yolu açılırken arazisinin bir kısmının sağında bir kısmının solunda kaldığını ve para almadıklarını mağdur olduklarını yolun karşısının 0.25 yoğunlukta 5 kat imarlı iken kendi taşınmazlarının 0.20 öngörülmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek bu haksızlığın giderilmesi imar adasının %30 olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Reddedilmiştir.

229-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Kayaş İnşaat ve Yeşil Evler Konut Yapı Koop. Yeni Mahalle 478 ada 1 parsel nolu kooperatif arsalarına 13 blok üzerinden kat irtifakı kurdurduklarını 7 bloğun yapılmış 6 tanesinin de ileride yapılacağını belirterek 60 m’lik çevre yolundan Elmisko parseli arasına giren yolun kooperatifin J ve İ bloklarını etkilediğini arsaların 15.inci maddesiyle oluştuğunu 18 uygulaması ile blok tapılarının 3 ayrı oranda ayrılmasını parkın mevcut haliyle kabul edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek;478 adanın doğusunda bulunan 12 mt lik yoldan tali yola çıkış verilerek mağduriyetlerinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

230-         21/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet Ali DOĞAN Yeni Mahalle Antalya yolu 504 ada 4,5,6,7 parsel nolu taşınmazlarının imar planında 5 kat iken 3 kata düzeltildiğini ve ön cephede 7 m yol olması sebebiyle arsalarının emsalinin eksildiğini belirterek önceki emsalin ve imar adasının korunarak yol kenarına ticari olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

231-         13/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Hüseyin PATISKA Yeni Mahalle 504 ada 1 parsel nolu arsasının emsalinin 1.50 iken 0.90 ‘a düşürüldüğünü cephe aldığı 60 m ‘lik Elmalı-Antalya yoluna cepheli diğer taşınmazların 5 kat iken arsasının 3 kata düşürüldüğünü belirten itirazı ve gerekli plan değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

232-         13/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Raşit  SARI Yeni Mahalle 504 ada 8 parsel nolu arsasının emsalinin 1.50 iken 0.90 ‘a düşürüldüğünü cephe aldığı 60 m ‘lik Elmalı-Antalya yoluna cepheli diğer taşınmazların 5 kat iken arsasının 3 kata düşürüldüğünü belirten itirazı ve gerekli plan değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

233-         16/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Altun BAHAR Yeni Mahalle 504 ada 4 parsel nolu arsasının emsalinin 1.50 iken 0.90 ‘a düşürüldüğünü cephe aldığı 60 m ‘lik Elmalı-Antalya yoluna cepheli diğer taşınmazların 5 kat iken arsasının 3 kata düşürüldüğünü belirten itirazı ve gerekli plan değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

234-         09/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Abdullah ÖZCAN Gündoğan mahallesi 508 ada 8 ve 10 parsel nolu taşınmazlarının ön cephelerinden 10 m yol girdiği için emsallerinin eksildiğini inşaat durumunda derinliğinin kaybolduğunu belirterek yol cephesine ticari olarak tescil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

235-         09/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Fatime ÖZCAN vekili  Abdullah ÖZCAN Gündoğan Mahallesi Akkulak Çeşmesi 508 ada 7 ve 11 parsel nolu taşınmazlarının 5 katlı iken 3 kata düşürüldüğünü ve ön cepheden 10 m yol girdiği emsallerin eksildiğini derinliğinin kaybolduğunu belirterek yol cephesinin ticari olarak tescil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

236-         09/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Nazife ÖZKAN vekili  Abdullah ÖZCAN Gündoğan Mahallesi Akkulak Çeşmesi 508 ada 6,9  ve 12 parsel nolu taşınmazlarının ön cepheden 10 m yol girdiği emsallerin eksildiğini derinliğinin kaybolduğunu belirterek yol cephesinin ticari olarak tescil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

237-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi İsmet ÖZTÜRK Gündoğan Mahallesi 521,522,497,487,488 ve çevresindeki adalarının yeni imar planında görülmediğini belirterek plana kendi yerlerinin de alınmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Adalar onama sınırı dışında kaldığından reddedilmiştir.

238-         09/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Faiz ERDOĞDU Gündoğan Mahallesi Akkulak Çeşmesi 533 ada 4 ve 5 parsel nolu taşınmazlarının imar planın da 5 kat iken 3 kata düzeltildiğini ön cepheden 10 m yol girdiği emsallerin eksildiğini derinliğinin kaybolduğunu belirterek yol cephesinin ticari olarak tescil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

239-         09/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Muhammet KARA Gündoğan Mahallesi 533 ada 6 parsel nolu taşınmazının yan tarafı ve karşı tarafın 5 kat iken kendi parselinin 3 kat olduğunu emsallerin dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

240-         13/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ayşegül ERTUĞRUL  Gündoğan Mahallesi 555 ada 9 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu adada emsal ve kat artışı değişikliği yapılmadığının yol kenarında 5 kat olan 9 parseline 20 m kadar girildiğinden 8 parselin derinliği kalmadığından inşaat yapılmasının olanaksız hale geldiğini belirterek 9 parseldeki değişikliğin düzeltilmesi veya 9 parselin tamamının 5 kat yol cephesi ticari olarak düzeltilmesi mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

241-         09/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mustafa TÜRKKOT  Gündoğan Mahallesi 555 ada 5 ve 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu adada emsal ve kat artışı değişikliği yapılmadığının yol kenarında 5 kat olan 8  parseline 20 m kadar girildiğinden 8 parselin derinliği kalmadığından inşaat yapılmasının olanaksız hale geldiğini belirterek 8 parseldeki değişikliğin düzeltilmesi veya 8 parselin tamamının 5 kat yol cephesi ticari olarak düzeltilmesi mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

242-         23/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Salih ÖZER Yeni Mahalle Şehitler Parkı yanında 575 ada 1 parsel nolu taşınmazının 18 uygulaması ile aylık nizam 5 kat 0.30 -1.50 olarak belirlendiğini bütün inşaatların bu emsale göre yapıldığını yeni imar planında ise 5 kat 0.25 -1.25 emsal olduğunu belirterek 0.30-1.50 olarak düzeltilerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Emsalinin 0,30-1,50 olması uygun bulunmuştur

243-         28/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Lütfiye KURUBAŞ Yeni Mahalle 556 ada 13 parsel nolu taşınmazının ortasından yol geçtiği için hiçbir işe yaramayacağını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

244-         09/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Cemil İRDEM Gündoğan Mahallesi 615 ada 1 parsel nolu taşınmazının 6 parsel 3300 m2 arsasının birleştirilmesi için imar düzenlemesi yaptığını parselinden 7 m’lik yol geçilerek 2919 m2 ‘ye dönüştürüldüğünü ticari alsan 5 kat olduğunu şimdi yapılan imar değişikliği ile 3.50 kata düşürülüp ön cepheden 10 m2likl yol geçirildiğini belirterek mağduriyetinin giderilmesi ve eski imar planının geçerli olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

245-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Mehmet KESKİN Yeni Mahalle 578 ada 3,4,5 ve 579 ada 5 parsel nolu taşınmazlarının %30 olan emsalinin %25’e indirilmesine Karyağdı Mahallesi 371 ada 13,14 parsel nolu taşınmazlarının yeni imar planına yeni Mahalle kirazlı sokak 95 ada 12 parsel nolu taşınmazının yeni imar planına yeni mahalle kanal dibinde bulunan yerinin cami alanı olarak ayrılmasına yine yeni mahalle Şinalık Caddesi Hamdi Yazır Cami altında bulunan yerlerinden geçirilen yola yapmış olduğu itirazının değerlendirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek;

578 ada 3,4,5 ve 579 ada 5 parsel nolu taşınmazların Tekrar değerlendirilmesine.

371 ada 13 ve 14 parsel nolu taşınmazların olduğu gibi kalması,

95 ada 12 parsel nolu, 79 ada 71 parsel nolu, taşınmazlarının bulunduğu alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılması.

216 ada 1 parsel nolu yerinde bulunan cami planının kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesi uygun bulunmuştur.

246-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Şazet ASUTAY Yeni Mahalle 592 ada 1,3 ve 4 nolu parsellerinin kuzeyinden geçen 7 m’lik geçen yolun parselimden tarafa genişletilerek  10 m’ye çıkarıldığını  belirterek yolun her iki tarafa eşit miktarda genişletilmesi ve ilave alınan yollardan dolayı azalan inşaat taban alanına telafi edecek şekilde oranının artırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; yolun iki tarafa eşit miktarda kaydırılarak geçirilmesi uygun bulunmuştur

247-         29/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ramazan ÖZTÜRK, Bekir ÖZTÜRK, Adile ÖZTÜRK ,Hamdi ÖZTÜRK 617 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazlarının 18 uygulaması sonucu oluştuğunu parsellerin olduğu adanın tamamının park olduğu daha önce parsellerin olduğu yerin park olması ve kendilerine terminalin güneyindeki park alanının konuta çevrilerek verilmesini parsellerin küçüleceğinden  kabul etmediklerini belirterek parsellerine konulan park sahası kaldırılarak ticari ve konut alanı olarak düzeltilmesi veya 617 ada 4,5 parsellerin yine olduğu yerde bırakılarak bu parsellerin batı kısmının park sahası olarak ayrılması ve 617 ada 1,2 ve 3 parsellerinde terminal sahasının güneyinde bulunan eskiden park olarak gözüken şimdi ise ticari alan olarak ayrılan kısımdan ve bu kısmın batısındaki yoldan doğuya doğru 3,2, 1 parsel sıralaması olarak düzeltilerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; Tekrar incelenmesine.

248-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Anıl Konut Yapı Kooperatifi Gündoğan Mahallesi 413 ada 16 parsel nolu taşınmaz üzerinde 3 blok olarak yapmayı planladıkları parsellerinin imar planında ayrık nizam 3 katlı 0,30-0,90 emsalinin olduğunu,  parsel üzerine 2 blok iptal edilerek tek blok, emsal 0,50 olacak şekilde inşaat yapmak istediklerini belirterek imar planının 0,50 emsal ile 4 katlı konut alanı olmasını talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; emsal 0,50, 4 katlı konut alanı olması uygun bulunmuştur.

249-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Selçuk KARABENİZ Gökpınar Mahallesi 117,118 119,120,121,122 nolu adaların askıda bulunan imar planın da olmadığını belirterek bu adaların da imar planına dahil edilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek; plan onama sınırları dışında kaldığından reddedilmiştir.

250-         30/06/2016 tarihli dilekçe sahibi Ali ASUTAY Karyağdı Mahallesi 124 ada 134 parsel, 458 ada 6 parselnolu taşınmazların korunmayarak büyütüldüğü,77 ada 119 parseldeki parkın işlenmediği 77 ada 86 parseldeki trafo yerinin ve büyüklüğünün farklı olduğu 109 ada 54 parsel ile 109 ada 61 parseldeki binaların yolda kaldığı 97 ada 10 parseldeki parkın değiştirilerek 20 parsele taşındığı 109 ada 60 parseldeki trafo yerinin işlenmediği ve planlama alanı içindeki bağlantı yolu şeklinde olan uzunluğu 100 m’nin altında olan 12 m’lik yolların 10 m olarak değiştirilmesini talep etmiştir. Söz konusu talebi değerlendirilerek;124 ada 134 parsel nolu taşınmazın parsel sınırlarının korunması, 458 ada 6 parsel nolu taşınmazın parsel sınırlarının korunması, 77 ada 119 parselde bulunan parkın korunması, 77 ada 86 parsel trafo yerinin korunması, 109 ada 54 parsel evin korunarak yolun kaydırlması,109 ada 61 parsel evin korunarak yolun kaydırılması, 97 ada 10 parselde bulunan parkın korunması ve 109 ada 60 parselde bulunan trafo yerinin plana işlenmesi uygun bulunmuştur.

 

            İlave ve Revizyon İmar Planına yapılan itirazların  71- 72- 92- 93- 94- 95-96-98-191-192-201-202-203-204-209- 212- 223- 224- 225- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 236- 238-239-240-241-243-244-245-247-nolu maddelerinin  yeniden değerlendirilmesine ve diğer maddelerin  açıklandığı üzere karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 Bu hususla ilgili işlemlerin uygulanması ve kararın bu açıklamalar doğrultusunda uygun olduğunun oy birliği ile kesinleşmesinin kabulüne,Kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince  Mülkiye Amirliğine sunulmasına ve ayrıca Belediye Meclisinin Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine  gönderilmesine  oy birliği ile karar verildi.

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...