Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Elmalı Güreş Eğitim Merkezi için yemek ve servis hizmeti alınması işi ihaleye çıkarılıyor

Elmalı Güreş Eğitim Merkezi yemek ve servisi hizmet alımı işi 6 Aralık 2016 tarihinde saat 14.30’ta ihale çıkarılıyor. İhale kapsamında 6710 öğün kahvaltı, 7930 öğün öğle, 6710 öğün akşam ve yine 6710 ara öğün bulunuyor.

10 Kasim 2016 09:28
Yorum Sayısı :0  

Ayrıntılı bilginin EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşabileceği kaydedilirken, ihale Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mdürlüğü’nün Doğuyaka Mahallesi’nde yapılacak. Yemek hizmetinin verilmesi işinin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacağı, 31 Aralık 2017 tarihinde sona ereceği belirtilen ihale ilanında yer alan bazı maddeler ise şöyle:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İhale ve Satın alma Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Doğuyaka Mahallesi 1219 Sokak No: 6 Muratpaşa/ ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...